משכנה החדש של הספרייה הלאומית

חזית מערבית לאורך רחוב רופין (שעת ערב)

עברית

Main Image: 

חזית מערבית לאורך רחוב רופין (שעת ערב)