מוזיקה ישראלית ויהודית

צליל וזמר

חומרים הקשורים למוזיקה ישראלית ויהודית

צליל וזמר
מחלקת המוזיקה אוספת, מתעדת, משמרת ומציעה לציבור כל חומר הקשור למוזיקה הארץ-ישראלית, הישראלית והיהודית. במחלקה מצוי ארכיון הצליל הגדול בעולם בתחום ההקלטות האתנוגרפיות והמסחריות של מוזיקה ישראלית ויהודית, וכולל גם מוזיקה שאינה יהודית. בין החומרים נמצאים דפוסים (ספרים, תווים וכדומה) והקלטות וידאו ואודיו, הכוללות גם הקלטות שהופקו בידי חוקרים ואנשי מוזיקה מראשית המאה ה-20 ואילך, וכן הקלטות נדירות של "קול ישראל" בהיקף של רבבות שעות הקלטה.
 
בנוסף, אוסף מחלקת המוזיקה מכיל גם ארכיונים אישיים מלחינים בולטים, ביניהם אלכסנדר (סשה) ארגוב, אנדרה היידו, משה וילנסקי, דב זלצר, מרדכי זעירא, מרדכי סתר, יאיר רוזנבלום, נעמי שמר, נועם שריף ואחרים.
 
תהליך ההתחדשות בתחום הדיגיטלי המתרחש בספרייה הלאומית אינו פוסח על מחלקת המוזיקה, ובמסגרתו למעלה מ-30,000 שעות הקלטה עברו תהליך של דיגיטציה. מטרת הפרויקט היא הנגשת העושר המוזיקלי של המחלקה לציבור הרחב, תוך חיבור בין חומרים מוקלטים לבין הארכיונים הקיימים בספרייה בממשק פשוט ונוח.

הפרויקט יושק בסתיו 2016