שותפים

הספרייה הלאומית מוקירה את התורמים והשותפים לדרך  המסייעים לנו להמשיך ולממש את החזון של שימור, תיעוד, הפצת והעמקת הידע של מכלול ההקשרים התרבותיים וההיסטוריים של ישראל והעם היהודי.